Trieda V. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Marek Király
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 5