Trieda V. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Martina Hrivnáková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 5