Trieda IV. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Patrícia Bagácsová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 4