Trieda IV. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Šmidtová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 4