Trieda III. S

  • Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Žigová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 3