Trieda III. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Poliaková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 3