Trieda III. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Pániková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 3