Trieda 2. S

  • Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Kročko
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2