Trieda II. C

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Koperová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2