Trieda II. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Kováčiková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2