Trieda II. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Vojtechovská
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2