Trieda I. C

  • Triedny učiteľ: Mgr. Agnesa Maniaková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1