Trieda I. B

  • Triedny učiteľ: PaedDr. Martina Vrancová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1