Trieda I. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Belicová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1