News

Cyklotábor v Rapovciach

cy

Prázdniny sa pre niektorých našich žiakov začali športovo. Z finančnej dotácie z BBSK sme pripravili pre nich pobytový Cyklotábor v Rapovciach. Ubytovanie v blízkosti kúpaliska s morskou vodou a každodenné výlety na bicykloch do okolia umožnili deťom lepšie spoznať región Novohradu. Navštívili Mučínsku jaskyňu, Fiľakovský hrad, Lučenec a okolité obce.

Informatika na škole

inf

Naša škola sa sústreďuje na prípravu novej generácie detí v oblasti robotizácie a automatizácie. Snažíme sa žiakov zaujať a naučiť ich základy programovania. Žiaci na hodinách informatiky pracovali v novej „ROBOT UČEBNI“, ktorá je vybavená robotmi Photon a programovateľným vozidlom Q-scout.

Školské výlety

sh

Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Koniec školského roka sme sa rozhodli poňať troch

STRELECKÁ SÚŤAŽ

ss

Dňa 21.6.2022 sa na našej škole konala strelecká súťaž. Najskôr naši strelci absolvovali 10 nástrelov a následne 10 súťažných striel. Maximálny počet, ktorý mohli dosiahnuť, bol 100 bodov.

Vyhodnotenie súťaže:

Kategória chlapci: 1. miesto – Miroslav Gažúr (90 b.)

                               2. miesto – Marek Javorčík (77 b.)

Dni mesta Jelšava

beh

Oslavy 779. výročia prvej písomnej zmienky o meste Jelšava sa začali športovým dopoludním. Deti a žiaci materskej a základnej školy sa zúčastnili Behu žiakov pod záštitou primátora mesta Jelšava a pokračovali následnými atletickými disciplínami Olympiády JeŠko. Privítať a povzbudiť súťažiacich prišli aj zástupcovia mesta a partnerských zahraničných miest - Tótkomlóš, Nadlak, Uničov a Szczekociny.

Exkurzia do Muráňa

m1

V potulkách po našom regióne žiaci 1.a 2. ročníka pokračovali exkurziou v obci Muráni. Navštívili lokalitu Biele vody, kde mohli pozorovať kolóniu sysľa pasienkového. Sysle sú zvyknuté na prítomnosť ľudí, nerobilo im problém zobrať si potravu priamo z rúk našich detí, ktoré boli nadšené z ich kŕmenia.

Exkurzia v Košiciach

fo

Dňa 27.5.2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie do Košíc. Všetci sa tešili. Už skoro ráno vyrazili na cestu. Nikto nezaspal, nikto nemeškal, všetci prišli včas, a tak sa mohli vydať na cestu spoznávania. Najprv navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu a prehliadli si fontánu znamení, spievajúcu fontánu a Dóm svätej Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach.

Dopravná výchova

dv

Naše dopravné ihrisko opäť ožilo. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s policajtami z obvodného oddelenia PZ Ješava, aby pod ich vedením nadobudli nové vedomosti a utvrdili si získané skúsenosti v oblasti dopravnej výchovy.

Exkurzia v Banskej Bystrici

de

Dejepis v Múzeu SNP

Dňa 29.4.2022 sa deviataci našej základnej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Stála expozícia v priestoroch pamätníka SNP prezentuje Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.

Deň Zeme

bl

Malou prechádzkou mestom sa začali naše aktivity ku Dňu Zeme. Spolu s Ladislavom Bírom a francúzskou aktivistkou Emilie sa vydali štvrtáci a šiestaci zákutiami mesta a poukazovali na to, čo sa im v meste páči a lebo nepáči. Ako prispieť k zlepšeniu životného prostredia, ako začať sám od seba a byť pre svoje okolie dobrým príkladom - o tom všetkom sa nielen rozprávalo, ale aj praktizovalo.

Okresné kolo vo florbale

foto

Dňa 20.04.2022 – turnaj žiakov – chlapci, pri účasti 6 družstiev :

ZŠ Hviezdoslavova, GMK Revúca, ZŠ Sirk, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ I.B.Zocha

Výsledky :

ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Sirk 2:3 

ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:4

Celkovo 5.miesto

Školu reprezentovali žiaci:

MAREC - MESIAC KNIHY

čg

Spoznávanie autorov a ich literárnych diel, vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihe prostredníctvom čítania, rozborov textov, samostatnej práce s textom, ale i plnenie rôznych úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti patrí na hodinách literatúry k hlavným úlohám.

A keďže je MAREC - MESIAC KNIHY, rozšírili sme tieto aktivity o mnohé ďalšie zaujímavé činnosti.

Noc s Andersenom

na

Deti, deti posadajte potíšku,

už sa dvere odchýlili do krajiny rozprávok...

Čarovný svet na vás čaká,

nože, poďme pozrieť draka,

vyslobodiť princeznú aj maličké kozliatka...

Jazykový kvet - POSTUP NAŠICH ŽIAKOV DO FINÁLE

jk

Žiaci 6. ročníka uspeli v semifinále jazykovej súťaže „Jazykový kvet" a postúpili do finálového kola v rámci Banskobystrického kraja. Naši šiestaci Nelka Nikitinská, Ninka Palicová, Elizabeth Farkašová, Natálka Pirochová a Dávidko Poperník zaujali drámou Ambition a ako jediní v okrese zabojujú v tejto kategórii o popredné miesta koncom apríla v Banskej Bystrici.