News

Matematika inak

 

mat

Aj matematika sa môže stať obľúbeným predmetom detí. V I.A sa  ju deti učia princípom Hejného matematiky pomocou rôznych aktivít, hier a zážitkov. Patrí k nim aj učenie vonku.

Jedno krásne dopoludnie nám učenie vonku spríjemňovalo hrejivé jesenné slniečko. Príroda poskytuje dostatok materiálu, priestoru a podnetov pre učenie. A deti to patrične aj využili.

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava oznamuje, že od 28. októbra do 1. novembra 2021 sú jesenné prázdniny. Nástup do školy bude 2. novembra 2021 (utorok).

Pri nástupe do školy je potrebné predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti.

Deň mlieka

 

dm

29.septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. Tejto téme sa venovali aj p .učiteľky 1.stupňa našej školy. So žiakmi zažili biely deň plný zážitkov.

 

Jesenné variácie

jes

Jeseň

V dedine bol ráno jeleň,

doniesol nám krásnu jeseň.

Na streche vidím kopu lístia,

treba zhrabať až do čista.

Mráz už štípe, až do líčka

zahmlené mám z toho sklíčka.

(Martin Bartoš, VII.A)

 

Jeseň

Leto nám končí,

jeseň nám začína.

Tak poďte rýchlo deti,

Európsky deň jazykov v našej škole

foto

Európsky deň jazykov sa z iniciatívy Európy oslavuje každoročne 26. septembra. Je to deň plný aktivít z oblasti jazykového vzdelávania. Inak to nebolo ani v našej základnej škole. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania a vytvárali rôzne projekty, hrali hry, či súťaže.

Európsky týždeň športu

ba

Každoročne od 23. - 30. septembra sa koná celoeurópske športové podujatie, ktoré nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz na dôležitosť pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je v tomto období veľmi vyhľadávaná.

Deň s rodičmi

Nápad prišiel v máji, keď prišla výzva z organizácie Teach for Slovakia na finančnú podporu dobrej veci na škole. Viem, že podpora rodičov je pre výsledky detí v škole mimoriadne dôležitá. Preto som vymyslela skvelý deň v škole pre rodičov. Mali prísť na celý deň do školy a pozrieť si ako s deťmi pracujeme na hodinách slovenčiny a matematiky. Chcela som, aby videli, že deťom je v škole dobre. Verila som, že to pomôže dochádzke, čo je najväčší nepriateľ pre progres detí. Počas veľkej prestávky sme si mali všetci spolu zahryznúť dobroty, ktoré som nakúpila, dať si čaj, kávu.

Zábavná slovenčina

AJ TAKTO MÔŽE VYZERAŤ HODINA SLOVENČINY PREPOJENÁ S TECHNIKOU

Na hodine techniky sme spojili praktickú a vzdelávaciu činnosť, a to tak, že  teoretické vedomosti získané na hodine slovenčiny uplatnili žiaci pri tvorbe dynamického opisu priamo pri sadení stromčeka.

Jeden z chlapcov sa podujal a svojim spolužiakom ukázal presný postup sadenia stromčeka. Ostatní žiaci si postup sadenia zapisovali, svoje vytvorené opisy prečítali, v prípade potreby doplnili, spočítali slovesá, prídavné mená, ich počet porovnali.

Biela pastelka

bp

„Biela pastelka“ je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Patrí medzi 10 najväčších na Slovensku.

English Star

ES2    ENGLISH STAR je celoslovenská súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Aj počas dištančnej formy sa na našej škole jazyky vyučovali kvalitne a uspeli sme medzi žiakmi z celého Slovenska. Pravidelne sa zúčastňujeme jazykových súťaží, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky.  V tomto ročníku sedemnásti z nich boli ocenení diplomom so zlatou pečaťou, čo znamená, že dosiahli úspešnosť nad 80%.