News

Vianočná besiedka 2023

foto

Vianočný darček v podobe piesní, tančekov a vinšov si pripravili dnes pre svojich rodičov naši školáci.

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,

v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary,

ale v novom roku nech sa darí.

Dejepisná olympiáda

foto

Školské kolo dejepisnej olympiády

Žiaci ôsmeho ročníka si zmerali svoje sily v školskom kole dejepisnej olympiády. Na 1. mieste skončila Natália Pirochová, 2. miesto obsadila Nina Palicová a na 3. mieste sa umiestnila Nela Nikitinská. Víťazom srdečne gratulujeme a Natálke a Ninke držíme palce v okresnom kole.

Strelecká súťaž

foto

Naše družstvo starších žiakov si odnieslo striebornú medailu z majstrovstiev okresu v streľbe zo vzduchovej pušky. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu aj našim mladším súťažiacim, ktorým uniklo pódiové umiestnenie len o jeden bod.

Fotogaléria: TU

Mikuláš

foto

Sneží, sneží, zas prišiel Mikuláš, kožuch má i baranicu, volá deti na sanicu. Letí, letí sneh, má ho plný mech. Či sme veľkí, či sme malí, lyže sme si namazali. Syp sa sniežik syp, prikry každý krík. Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne, už Mikuláš s pani Zimou chystajú si sane. Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírim svetom a darčeky roznášajú všetkým dobrým deťom.

Olympiáda v anglickom jazyku

foto

V dňoch 28.a 29.11. sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde si 32 žiakov druhého stupňa zmeralo svoje jazykové vedomosti a zručnosti.

V kategórii 1A vyhrala žiačka VII.A triedy - Vaneska Žilková a v kategórii 1B nás v okresnom kole bude reprezentovať žiak VIII.A triedy - Dávid Poperník.

Pasovanie prvákov

22. november 2023 bol výnimočným dňom pre našich prvákov. Tento dátum sa zapísal ako deň ich pasovania. Na slávnostnom ceremoniáli boli prváci pasovaní za právoplatných školských členov a prijatí do „cechu“ ZŠ s MŠ Jelšava. Po oficiálnej časti sa už mohla začať zábava. Najprv sa žiaci popasovali s úlohami v prvácko-rytierskom turnaji, kde ukázali svoju šikovnosť, odvahu, vytrvalosť, ale i múdrosť. A čo na záver? Nuž, nemohlo to skončiť inak ako poriadnou zábavou a tancovačkou!

Okresný súd Revúca

foto

V mesiaci október sme sa so žiakmi VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Revúcej, kde sme sa mohli bližšie zoznámiť s postupmi súdneho procesu. Verím, že žiakom takáto forma "vyučovania" bola prínosom na overenie si vedomostí  z občianskej náuky. 

"Chutné maľovanie"

foto

Jednou z aktivít XI. ročníka "HOVORME O JEDLE" bola aj výtvarná súťaž s názvom "Chutné maľovanie". My sme sa do tejto súťaže  zapojili a k danej téme sme kreslili a maľovali s plným nasadeným.  Naše výkresy boli farebné a originálne. 

foto

Projektový deň

foto

V rámci projektu Hovorme o jedle, do ktorého sa každoročne zapája aj naša škola, sme pre žiakov VIII.A triedy zrealizovali projektové vyučovanie na tému Ovocie a Zelenina. Program bol naozaj zaujímavý:

👍Spoznávali netradičné druhy zeleniny a ovocia pestovaných u nás ako napríklad kvaka či mišpuľa. 

Život stromov - Strom roka 2023

foto

Život stromov

Počas septembra 2023 sme sa so žiakmi zapojili do ankety Strom roka. Okrem celoškolského hlasovania sa naši žiaci angažovali aj kreatívne, a na tému Život stromov vyrobili množstvo výtvarných prác a natočili aj video. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli dôležitosť a krásu prírody v našom živote.