Oznam

Základná škola s materskou školou Jelšava oznamuje, že od 18. januára do odvolania sa žiaci 0. až 9. ročníka budú naďalej vzdelávať dištančnou formou. Žiaci, ktorí nemajú prístup k online vyučovaniu, si môžu vyzdvihnúť pracovné listy na vrátnici školy na Železničnej ulici 245 nasledovne:

0. až 4. ročník v utorok 19. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

5. až 9. ročník v stredu 20. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

O ďalších postupoch vás budú včas informovať triedni učitelia, oznamy budú uverejnené na stránkach školy.

Ďakujeme za pochopenie