Oznam

Vyučovanie od 11.1.- 15.1.2021

Podľa usmernení MŠVVaŠ bude prevádzka v ZŠ s MŠ Jelšava v týždni od 11.1. do 15.1.2021 prebiehať nasledovne:

  • MŠ trieda č. 1- celodenná prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a nevykonávajúcich prácu formou home office.

 

  • ZŠ 0. až 9. ročník - dištančné vyučovanie bude podľa rozvrhov zverejnených 8.1.2021 na www. bezkriedy.sk a v IŽK. Formy a podmienky dištančného vyučovania budú oznámené triednymi učiteľmi.

Žiadame rodičov žiakov, aby komunikovali so svojimi triednymi učiteľmi predovšetkým telefonicky alebo mailom.

Mgr. Andrea Houšková

riaditeľka ZŠ s MŠ Jelšava

návrat