Knižničné kamarátstva

foto

Naša škola sa v septembri 2020 prihlásila do súťaže „Knižničné kamarátstva 2020“, ktorej vyhlasovateľom bola spoločnosť Panta Rhei. Cieľom tejto súťaže bola podpora čítania u žiakov na prvom stupni základných škôl. Celá táto súťaž prebiehala od 2.9.2020 do 29.1. 2021 v maloobchodnej sieti kníhkupectiev Panta Rhei. Na to, aby sme sa ako škola mohli zapojiť do súťaže, museli sme splniť niekoľko súťažných podmienok. Prvou z nich bolo stiahnuť si plagát zo stránky www.kniznicnekamaratstva.sk, ktorý mala každá zapojená trieda vyvesený na dverách alebo na stene v triede počas celého trvania súťaže. V priebehu prvého polroka si triedy počas hodín mimočítankového čítania požičiavali knižky z našej školskej knižnice a po ich prečítaní si autora a názov knižky zapísali na tento plagát. Triedy sa mohli zapojiť ešte do menších motivačných súťaží v jednotlivých mesiacoch.

V septembri bolo našou úlohou prekresliť obľúbenú rozprávkovú knihu.

V októbri odfotiť spoločné čítanie celej triedy.

V novembri vymodelovať akúkoľvek obľúbenú knižnú postavičku.

V decembri napísať vlastnú Vianočnú básničku.

V januári sme odoslali plagát s prečítanými knižničnými titulmi počas celého polroka  a napísali ľubovoľný príbeh na tému knižných postáv.

Všetky súťažné podklady sa priebežne zasielali na adresu vyhlasovateľa súťaže.

Veľké ĎAKUJEM patrí pani učiteľkám s ich triedami, ktoré si aj napriek upravenému vyučovaniu a celej situácii, v ktorej sa školstvo kvôli pandémii nachádza, našli čas a aktívne sa zapojili do toho projektu.

Triedy zapojené do projektu:

I.A p. uč. Ivetka Šmídtová

I.C p. uč. Evka Huťanová

II.A p. uč. Sonička Vojtechovská

II.B p. uč. Martina Vrancová

III.A p. uč. Evka Václavíková

III.B p. uč. Ivetka Kováčiková

IV.B p. uč. Katka Poliaková

 

Oznámenie výsledkov žrebovania a žrebovanie hlavnej ceny sa uskutoční 29.1.2021.

 

                                                                                                                 Mgr. Martina Vrancová

Fotogaléria