Výzvy verejného obstarávania

Názov obstarávania Termín na predloženie ponúk Predmet obstarávania Suma Dokumenty
Učebnice 19. 6. 2020 - 12:00 Učebnice financované cez príspevok na učebnice 8450,00