Spoločne za vysnívanou budúcnosťou

foto

V takomto duchu sa nesie hlavná myšlienka projektu s názvom MOJA CESTA, do ktorého sú prioritne zapojení žiaci druhého stupňa Základnej školy Jelšava. Projekt je zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov i osobný rozvoj. Formou motivačných cvičení, realizovaných pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, majú žiaci možnosť osvojiť si nové poznatky týkajúce sa  osobného rozvoja, motivácie a  cieľov. Formou skupinových stretnutí sa žiaci učia spolupracovať a samostatnou prácou i viesť samých seba. Nazerajú hlbšie do svojho vnútra, aby spoznali  seba i svoje schopnosti. Výsledkom ich snaženia je vlastná motivačná kniha s názvom Moja cesta, do ktorej vkladajú svoje vedomosti, myšlienky i pocity a vytvárajú tak krásnu  prezentáciu svojej práce.