Zlepšujeme si vedomosti

po

Za finančnej podpory MŠVVaŠ prebieha doučovanie žiakov našej školy už v treťom kole programu " Spolu múdrejší" v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Svoje vedomosti a zručnosti si zlepšujú za pomoci pani učiteliek aj externých doučovateľov, ktorí sa im individuálne venujú v poobedňajších hodinách. 

Galéria