„ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO“ V MATERSKEJ ŠKOLE

mš

Súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole je viesť deti k zdravému životnému štýlu a k prevencii detskej  obezity. Keďže zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania,  rozhodli sme sa pridať  k niekoľkým materským školám na Slovensku zapojením do projektu

„ Zeleninkové šialenstvo“. Tým materská škola získala certifikát „Zeleninková škôlka“.

Pod vedením vyškolených lektoriek projektu Mgr. G. Šestinovej a D. Marcinovej bude projekt prebiehať  v triede 5-6 ročných detí.  Praktická časť projektu  sa uskutoční  každý piatok v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu.  Každý týždeň sa deti oboznámia s jedným druhom zeleniny- spoznajú tak 35 až 40 druhov zeleniny. Umývanie zeleninky, čistenie škrabkou , krájanie príborovým nožom , ochutnávanie bude tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a jesť zeleninu. Našim cieľom je pozitívne ovplyvniť zdravé stravovacie návyky dieťaťa, ale i celej rodiny premostením škola- dieťa- rodič.

 Ďakujeme rodičom detí, ktorí nás podporili v realizácii projektu v triede.  Veríme, že deti objavia skvelé chute zeleninky a stanú sa z nich „zeleninkoví kamaráti“ na celý život.

 

Mgr.G. Šestinová

Fotogaléria