Záložka do knihy spája školy

foto

V tomto školskom roku sa naša základná škola zapojila do 12.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Téma projektu „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní“ bola inšpiráciou pre našich žiakov, ktorí sa ochotne a s radosťou zapojili do výroby záložiek. Žiaci prvého a druhého stupňa vyrábali záložky pre kamarátov zo Základnej školy v Jasovej, v Nitrianskom kraji, ktorá nám bola pridelená ako partnerská škola Centrálnou knižnicou v Bratislave. Pred začatím výroby záložiek si žiaci na hodinách čítania prečítali príbehy a básničky z čítaniek, ku ktorým mali v pracovných zošitoch vypracovať zaujímavé úlohy. Pracovali s prečítaným textom, odpovedali na otázky, písali osnovy príbehov, opisovali vlastnosti  a správanie postáv, riešili tajničky a kvízy. Nevyhli sa ani mimočítankovej literatúre z krásnych knižiek, ktoré máme k dispozícii v našej školskej knižnici. Na krúžku a v školskej družine hrali divadielko a učili sa stvárňovať jednotlivé role postáv z prečítaných príbehov. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré odoslali žiakom do Základnej školy s MŠ v Jasovej. Tieto záložky poslúžia žiakom v Jasovej ako pomôcka pri čítaní textov a dúfame, že postavičky z príbehov a samotné stvárnené príbehy na záložkách budú našim kamarátom vytvárať pocit šťastia a úsmevy na tvárach počas celého školského roka. Veľmi sa tešíme  na pestrofarebné záložky, ktoré nám pošlú žiaci zo Základnej školy v Jasovej, ktoré si založíme do našich čítaniek ako symbol priateľstva a budú nám pripomínať naše partnerstvo na hodinách čítania v tomto školskom roku.

Za výrobu záložiek veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým žiakom a ich vyučujúcim, ktorí sa zapojili do projektu.

                                                        

                                                        Mgr.Martina Vrancová, Mgr. Marek Király

Galéria