Zábavná slovenčina

AJ TAKTO MÔŽE VYZERAŤ HODINA SLOVENČINY PREPOJENÁ S TECHNIKOU

Na hodine techniky sme spojili praktickú a vzdelávaciu činnosť, a to tak, že  teoretické vedomosti získané na hodine slovenčiny uplatnili žiaci pri tvorbe dynamického opisu priamo pri sadení stromčeka.

Jeden z chlapcov sa podujal a svojim spolužiakom ukázal presný postup sadenia stromčeka. Ostatní žiaci si postup sadenia zapisovali, svoje vytvorené opisy prečítali, v prípade potreby doplnili, spočítali slovesá, prídavné mená, ich počet porovnali.

Cieľom bolo naučiť sa, čo vlastne dynamický opis je, odlíšiť ho od statického opisu a uvedomiť si, kde všade sa v bežnom živote môžeme stretnúť s dynamickým opisom.

 

                                                                                                          Štullerová Martina

„ČITAJÚCI PRVÁCI“.

Na túto aktivitu sme využili nové priestory v E- pavilóne. Žiaci si posadali na skvelé podušky a v rukách držali obrázky. Žiak, ktorý vystúpil na pódium sa stal „čítajúcim vodcom“. Jeho úlohou bolo pomenovať obrázok, vytlieskať slovo - určiť počet slabík a povedať na aké začiatočné písmenko sa toto slovo začína. Keďže na pódiu sa chceli dostať všetci žiaci z 1.C bolo potrebné, aby pochopili techniku čítania. Každý žiak v tejto triede už viem, že sa číta zľava doprava. Práve tak sa mali žiaci posúvať, keď vyučujúci povedal „pretáčam stranu v knihe a idem čítať ďalej“ v tej chvíli sa žiaci zodvihli a presunuli sa na vankúš svojho spolužiaka. Takýmto spôsobom sa na pódium dostal každý žiak, z ktorého sa stal „vedúci čítania“ a mohol všetkým predstaviť svoj obrázok. Žiaci si túto čítajúcu aktivitu veľmi pochvaľovali a keby nezazvonil zvonec, radi by v aktivite pokračovali aj ďalšiu hodinu. Do konca roka je však dosť času, aby sme sa opäť vrátili do vstupnej haly v E. pavilóne a mohli opäť rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

                                                                                                           Huťanová Eva

Galéria