Vzácna voda

voda

Život na Zemi začal pred miliónmi rokov práve vo vode. Všetko živé na tejto planéte potrebuje vodu - od malých baktérií po najväčšie cicavce. Voda je životným prostredím veľkého množstva organizmov. Stáva sa však vzácnou komoditou hlavne v modernom svete. Práve ľudskou činnosťou prichádzame o najdôležitejšiu súčasť nášho životného prostredia. Uvedomiť si význam vody a zoznámiť sa s jej základnými vlastnosťami pomohli deťom interaktívne a bádateľské aktivity pripravené práve na 22.marca 2022. Dozvedieť sa mohli zaujímavé fakty o premenlivosti vody, jej kolobehu v prírode, o percentuálnom zastúpení v živých organizmoch, o zdrojoch vody a ich ochrane. 

Galéria