Veselú Veľkú noc

                                                                    Milí rodičia, žiaci, priatelia školy!

            Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa pokoja a pohody v kruhu rodiny!

                                                                                                                                                  ZŠ s MŠ Jelšava

pozdrav