STRELECKÁ SÚŤAŽ

ss

Dňa 21.6.2022 sa na našej škole konala strelecká súťaž. Najskôr naši strelci absolvovali 10 nástrelov a následne 10 súťažných striel. Maximálny počet, ktorý mohli dosiahnuť, bol 100 bodov.

Vyhodnotenie súťaže:

Kategória chlapci: 1. miesto – Miroslav Gažúr (90 b.)

                               2. miesto – Marek Javorčík (77 b.)

                               3. miesto – Dominik Hencel (76 b.)

Kategória dievčatá: 1. miesto – Darinka Balogová (72 b.)

                                2. miesto – Tamarka Bryndzáková (69 b.)

                                3. miesto – Ninka Palicová (68 b.).

Ďakujem strelcom za účasť a verím, že sa stretneme aj v budúcom šk. roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Slávka Pavlíková                                                                                                                                                                                                               Galéria