Škola v lete?

Počas dvoch turnusov sa "Letnej školy" v ZŠ s MŠ Jelšava celkovo zúčastnilo viac ako 80 detí 1. a 2. stupňa. Zaujímavý program si pre nich pripravili tvorivé pani učiteľky, ktorým pomohli v asistencii aj dobrovoľníci z YMCA Jelšava. Edukačné aktivity sa striedali so zábavnými a športovými akciami a exkurziami- deti navštívili ZOO v Košiciach, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Gombasek aj Silickú ľadnicu. Pracovné listy zamerané na rozvoj čitateľských, matematických či prírodovedných činností boli pripravené vždy so zaujímavou tematikou. Preto sme mali v škole indiánov, včelárov, hasičov, knihomoľov, olympijský deň, ľudové remeslá či historikov. Dobehnúť zameškané učivo a upevniť si vedomosti takouto zážitkovou formou sa žiakom veľmi páčilo. Spokojný výraz na tvárach detí a rodičov bol skutočne veľavravný. O vydarenej aktivite si môžete vypočuť aj krátku reportáž z Rádia Regina, ktorú pripravila p. Janka Grajciarová.

reportáž

Ďakujeme všetkým zúčastneným učiteľom, asistentom a dobrovoľníkom za prípravu a realizáciu opäť úspešného druhého ročníka "Letnej školy".

video

galéria