Šikovní ENVIRÁČIKOVIA

foto

Krásne jesenné počasie a posledné lúče slnka využili v predposledný októbrový týždeň žiaci a rozhodli sa, že vyčistia areál školy a jej najbližšie okolie od odpadkov, ktoré nepatria na zem, ale do kontajnerov. V pondelok 18.10.2021 sa žiaci I.C a III.B stretli na školskom dvore a po krátkej porade sa rozdelili na skupinky, vytvorili enviro hliadky, ktoré v areáli nášho školského dvora začali zbierať odpadky. Priestory dopravného ihriska, okolie preliezok a všetkých pavilónov, jazierka aj altánku, vyčistili od odpadkov, ktoré tam nemajú čo hľadať hlavne preto, že v tomto prostredí trávime množstvo času počas vyučovacích hodín a hlavne po poobediach na krúžkoch a v družine. V utorok 19.10.2021 sa k žiakom z III.B triedy pridali žiaci zo IV.A triedy a vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami sa vybrali do okolia školy. Vyčistili plochu pred hlavným vchodom do školy, cestu smerom na železničnú stanicu, okolie multifunkčného ihriska a celý mestský park. Odpadkov sme nazbierali naozaj veľa, a preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, prečo ničíme svoje okolie a znepríjemňujeme si život, keď všade navôkol máme odpadkové koše, do ktorých tieto odpadky stačí len vyhodiť. Počas čistiacich aktivít sme si nazbierali plody jesene. Z nazbieranej jesennej úrody zo školskej záhrady a  mestského parku sme na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vyrábali ježkov, strašidlá na Halloween a ozdobné koše plné jesennej nádielky. Medzitým ani žiaci zo IV.B nelenili a v piatok 22.10.2021 zrealizovali jesenné upratovanie v areáli školy spojené s úpravami zelene v okolí dopravného ihriska, hrabaním suchého lístia a pokosenej trávy, zametaním chodníkov, a samozrejme, s vyvezením všetkého odpadu na školské kompostovisko. Všetky tieto enviro aktivity ukončili žiaci z III.B triedy. Na konci každého mesiaca je ich úlohou skontrolovať v triedach nádoby určené na plast, papier a komunálny odpad a za správne roztriedenie odpadu do týchto nádob prideliť jednotlivým triedam body.

     Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom a ich pani učiteľkám za snahu a ochotu prispieť dobrej veci a verím, že sa nám postupne podarí naučiť ľudí v našom okolí, že odpadky patria do koša a čisté okolie je pre nás všetkých veľký dar .  

 

                                                          Mgr.Martina Vrancová, III.B

                                                          Mgr.Eva Huťanová, I.C

                                                          Mgr.Eva Václavíková, IV.A

                                                          Mgr.Iveta Kováčiková, IV.B

Galéria