Rozlúčka so školským rokom

ukončenie

Skončil sa školský rok 2019/2020. Pre niektorých žiakov to bol rok s najdlhšími prázdninami, pre iných rok plný výziev. Počas prerušenia vyučovania, ktoré trvalo viac ako dva mesiace, sme sa všetci museli vyrovnať s rôznymi prekážkami na ceste za vzdelaním.  Obdobie dištančného vzdelávania bolo poučením a obohatením pre každého. Určite si mnohí po tejto skúsenosti uvedomili, aké dôležité je vzdelanie a škola.

30. júna sa nám podarilo tento školský rok úspešne ukončiť a triedni učitelia svojim žiakom odovzdali netradičné vysvedčenia. Okrem známok v nich našli aj slovný komentár o tom, ako svoju prácu zvládli.

Zároveň boli ocenení aj žiaci, ktorým sa tento rok darilo v súťažiach, olympiádach a úspešne reprezentovali našu školu:

III.A   Matej Gažúr, IV.A   Nela Nikitinská, Dominik Hencel, Dávid Poperník, Tamara Bryndzáková

V.A     Jakub Hrivnák, Marko Baláž, VI.A Filip Bábel

Veľkým úspechom bolo 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, ktoré získali títo žiaci:

VI.A   Sabína Kolesárová , VII.A    Radoslav Bryndzák, VIII.A    Sofia Chlebušová,

IX.A Frank Daniel Buchaľ, Daniel Jozef Poperník, Svetlana Javorčíková, Letícia Ďuráková, Simon Sedlák, Martin Kolesár, Sandra Szaboóvá, Veronika Gérecová, Simona Polláková, Martin Fabo, Patrik Leštál, Nikolas Baláž.

Ocenenie získali aj tí žiaci, ktorí mali počas celého školského roku vzornú dochádzku a vymeškali 0 vyučovacích hodín:

I.A      Tobias Súkeník, III.A    Matej Gažúr, Sebastián Szamko, V.A  Jakub Hrivnák, Simon Bryndzák, Pavlína Csonková, Vanesa Chudíková, Natália Súkeníková, VI.A    Viktória Ondriková

Za výborné študijné výsledky dostali ocenenie títo žiaci:

I.A     Alex Gérecz, Róbert Novák, René Rusnák, Dávid Samko , II.A    Lialiana Fídesová, Richard Repák, Michaela Žigová, III.A   Alexandra Grláková, Tomáš Kolesár, Radovan Jankóšik – výborné dištančné vzdelávanie, IV.A    Nela Nikitinská.

Dúfajme, že sa po slnečných prázdninách prežitých v zdraví, stretneme bez obmedzení a nový školský rok budeme môcť začať všetci spoločne v našej škole.

Vedenie ZŠ s MŠ Jelšava

Fotogaléria