Regionálne kolo 67. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22. júna 2021 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.           Našu školu ZŠ s MŠ Jelšava reprezentovali 2 žiaci:

Michal Barčiš z II. A a Matej Gažúr zo IV. A triedy.

Umiestnili sa nasledovne:

Michal Barčiš  – 3. miesto v prednese poézie I. kategórie

Matej Gažúr  – ďakovný list v prednese prózy I. kategórie

Obom žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

                                                    

                                                                    Mgr. Soňa Vojtechovská