Prázdniny s Erasmus +

mad

Začiatok prázdnin sme s radosťou zahájili výmenným pobytom v rámci projektu Erasmus + s našou partnerskou dvojjazyčnou školou v Slovenskom Komlóši. Mobilita pedagógov a žiakov našej školy sa uskutočnila v dňoch od 2. do 6. júla.

Bohatý program, ktorý pre nás pripravili pani učiteľky i žiaci maďarskej školy, bol  zameraný na spoznávanie ich kultúry, prekonávanie jazykových bariér, nadväzovanie kontaktov a priateľstiev a tým aj zdokonaľovanie sa v jazykových schopnostiach v maďarskom i anglickom jazyku.

Hneď na druhý deň po príchode sme navštívili ich základnú školu, kde našich žiakov čakala zaujímavá aktivita. V pomiešaných skupinách plnili rôzne úlohy a zároveň spoznávali kultúrne pamiatky mesta. Mali možnosť vidieť Evanjelický kostol, ktorý je symbolom mesta, Slovenský oblastný dom, Regionálne stredisko, Námestie hrdinov, sochu spisovateľa a prvého kronikára obce Pavla Valaského i národopisnú izbu nachádzajúcu sa v škole.

Večerný program bol nemenej zaujímavý. Tradičný tanec v podaní pani riaditeľky roztancoval nielen všetky deti, ale i učiteľov obidvoch základných škôl. Žiaci sa navzájom spoznávali a zlepšovali komunikačné zručnosti.

V nedeľu sme navštívili 12 km vzdialenú Kopánčsku kaplnku. Bola to naozaj zábava, pretože sme sa k nej dopravili nielen na bicykloch, ale i na voze. O histórii kaplnky nám porozprával pán primátor mesta Slovenský Komlóš, Zsura Zoltán János.

Využili sme naplno všetok čas strávený v Maďarsku a počas nasledujúcich dvoch dní sme navštívili žrebčín v Mezőhegyesi, Mestské múzeum v meste Nagybánhegyes, interaktívny maketový park Mini Maďarsko v Szarvaši, kde sme obdivovali zmenšené kópie budov a aj pohyblivé makety. V tomto meste sme si užili i plavbu loďou na mŕtvom ramene Kereš. Horúce dni nám spríjemnilo mestské kúpalisko Ruža.

Výmenný pobyt priniesol všetkým zúčastneným žiakom množstvo zážitkov i skúseností, spoznanie krajiny, jej kultúry i vytvorenie nových priateľstiev. A o tom, že sa deťom naozaj páčilo, svedčila dobrá nálada počas celého pobytu i pozitívne ohlasy po návrate domov.

                                                                                                               Mgr. Štullerová Martina

Galéria