Otvorenie školského roka

otvorenie

Milí žiaci!

Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka dňa 2.9.2021 o 8:00 hod.

Žiaci 0.-1.ročníka nastúpia do svojich tried v E- pavilóne podľa zverejnených zoznamov na stránke školy s jedným zákonným zástupcom za dodržania hygienických pravidiel. Žiaci 2.-9.ročníka prídu do tried bez zákonných zástupcov.

Predpokladané ukončenie otvorenia školského roka je 9:00 hod.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré žiaci predložia pri nástupe do školy je zverejnené v IŽK a na stránke školy.