Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

foto

Dňa 10. júna 2021 sa konalo v CVČ v Revúcej okresné kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu Základnú školu s materskou školou Jelšava reprezentovali žiaci v I.kategórii, a to: Michal Barčiš z II.A triedy a Matej Gažúr zo IV.A triedy. Obom žiakom sa ich snaha a usilovnosť odmenila v podobe krásneho umiestnenia.

I. kategória – poézia:

1. miesto – Michal Barčiš – II.A

 

I. kategória – próza:

3. miesto – Matej Gažúr – IV.A

 

Žiakom ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Zároveň ďakujeme p. učiteľke Soni Vojtechovskej a p. uč. Miriam Pánikovej za prípravu žiakov a, samozrejme, poďakovanie patrí aj ich rodičom.

Úspešní recitátori postupujú do regionálneho kola súťaže, kde budú ďalej reprezentovať našu školu.

Srdečne im blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

 

 

                                                                                                                                Mgr. Miriam Pániková

Galéria