Nenávistné prejavy na internete – beseda so žiakmi VII.A triedy

foto

Dňa 24. júna sme my siedmaci mali online stretnutie o  nebezpečenstve a šikanovaní na internete. Pravidelne používame rôzne sociálne siete. Sledujeme Facebook, komunikujeme cez Messenger a WhatsApp, ktoré  spoločnosť Facebooku taktiež vlastní a využívajú ich denne ďalšie milióny detí i dospelých. Umožňujú nám prístup k vzdelávaniu, umeniu, kultúre i zábave. Snapy  a správy posielame cez Snapchat. Videá natáčame a posielame cez TikTok a YouTube. Príspevky sledujeme a pridávame cez Facebook a Instagram. Jednoducho, používame sociálne siete každý deň.

Téma bezpečnosti na internete je pre nás stále novinkou. Keď počujeme príbehy ľudí, ktorým sa nabúrali do osobného účtu, alebo bolo ich online súkromie narušené, povieme si, že nám sa to stať nemôže. Tieto nástrahy však hrozia každému z nás, a preto si musíme dávať pozor a byť zodpovední.

Počas besedy s lektorkou  Natáliou Babicovou sme sa dozvedeli, že účty sú  zneužívané aj na šikanovanie. Žiaci sa navzájom šikanujú často preto, že sú niečím odlišní od svojich spolužiakov, alebo sa jednoducho nevedia brániť. Sú aj takí, ktorí šikanujú z nudy alebo chcú byť zaujímaví a hľadajú uznanie a obdiv.  Každý z nás je predsa iný. Líšime sa farbou pleti, sexuálnou orientáciou, výzorom, ale aj vlastnosťami. A preto by sme mali byť k sebe tolerantní a mali by sme sa vyhýbať prejavom akéhokoľvek ponižovania a nenávisti - a to nielen na internete.

Marcela Rohárová, Viktória Ondriková, žiačky VII.A triedy

Galéria