Návšteva Vedeckého múzea

foto

21.04.2023 naši piataci vymenili školské lavice za vyučovanie v reálnom prostredí. Navštívili sme totiž Pamätný dom J. G. Tajovského. Prostredníctvom expozície vystavenej v jeho rodnej drevenici v Tajove a pripraveným aktivitám sa žiaci dozvedeli o živote a diele nielen spomínaného spisovateľa, ale aj jeho manželky, spisovateľky Hany Gregorovej, a v neposlednom rade i o J. Murgašovi.

Bábky, druhy vodenia bábok i ich samotné vodenie si mohli vyskúšať priamo v bábkarskom salóne Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Ten sme potom vymenili za prezentáciu tradičných hudobných nástrojov v hudobnom múzeu.

Exkurzia splnila svoj cieľ. Žiaci si učivo piateho ročníka upevnili a nové vedomosti získali priamou skúsenosťou.

Fotogaléria