Návrat do školy od 19.4.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch. Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpia do školy v pondelok a vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať podľa rozvrhu zverejneného cez portál bezkriedy. Pri vstupe do školy sa musia títo žiaci preukázať negatívnym AG alebo RT PCR testom a zároveň negatívnym testom rodiča a odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V prípade, že okres Revúca bude od 26.4.2021 v II. stupni varovania (červený okres) prezenčné vyučovanie bude prebiehať aj v triedach 5.- 7. ročníka.

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Vyučovanie v ostatných triedach a prevádzka MŠ prebieha v doterajšom režime.

Vyhlásenie 

bordový okres

červený okres