„MEDZI NAMI DIEVČATAMI“- ČAS PREMIEN

foto

Čas premien - pod takýmto názvom sa v utorok, 19. januára 2020, naše „-násťročné“ dievčatá zúčastnili zaujímavej besedy. Besedu viedla odborná lektorka Mgr. Holecová  z MP Education, s.r.o.  Zvyčajne sa táto beseda koná v priestoroch našej školy, ale keďže to tento školský rok nebolo možné, dievčatá sa stretli s odbornou lektorkou prostredníctvom telekonferencie. Počas besedy si žiačky pozreli prezentáciu, ktorá bola zameraná na informácie, ktoré sa týkali zmien v ľudskom tele, ku ktorým dochádza v období dospievania. V závere besedy sa dievčatá dozvedeli aj o význame materstva.

                                                                                                                                                Zuzana Michalová

                                                                                              Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu