Materská škola počas mimoriadneho prerušenia

Aj v týchto mimoriadne  náročných dňoch Materská škola v spolupráci s rodičmi vedie deti a rozvíja ich tvorivosť v aktivitách vytvorených v domácom prostredí.

Na základe inšpiratívnych podnetov, v súlade so Školským vzdelávacím programom a témami týždňov zo strany pedagogických zamestnancov MŠ, vidíme dôležitosť a opodstatnenosť spolupráce materskej školy a rodiny.

Dokazujú nám to nádherné výtvory a splnené úlohy v našej vytvorenej galérii. Budeme radi ak nám spolupráca vydrží aj naďalej a rodičia nám budú zasielať fotografie ako trávia dni spolu doma.

 

Mgr. Gabriela Šestinová- zást. riad. pre MŠ

Fotogaléria:

https://zsjelsava.edulife.sk/node/1099