MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

kl

V apríli 2021 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy. Mali možnosť  popasovať sa so zaujímavými úlohami a  preveriť si svoje matematicko-logické zručnosti. Žiaci na prvom stupni riešili úlohy v škole. Súťaž pre žiakov na druhom stupni sa konala on-line.

Najviac sa darilo Jakubovi Hrivnákovi zo VI.A, ktorý sa prebojoval medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v rámci Slovenska a získal diplom školského šampióna.

Žiaci 3.A Michaela Žigová, Lenka Adamová, Alex Žiga, Simon Brezák, Liliana Fídesová,

žiaci 2.A Dávid Samko, Damián Keder a Michal Barciš,

žiaci 6.A Kristína Brndiarová a Marko Baláž,

žiaci 7.A Miroslav Gažúr, Timea Súkeníčková, Sabína Kolesárová, Jakub Palic, Marcela Rohárová, Chiara Donová a  Filip Bábel

získali pekné umiestnenia, odniesli si účastnícky diplom a tiež nové skúsenosti.

Jakubkovi srdečne blahoželáme ku krásnemu úspechu a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Kanabová

 

Galéria