Malí bádatelia v letnej škole

lš

Prvý týždeň letnej školy ubehol veľmi rýchlo. Deti sa tešili predovšetkým z aktivít zameraných na rozvoj ich prírodovednej gramotnosti. V teréne chytali lúčny hmyz, naučili sa základom laboratórnej práce, odhalili tajomstvá minerálov a hornín a svoju výskumnú činnosť zakončili exkurziou na hrad Šomoška. V druhom týždni sa z nich možno stanú Superhrdinovia.

Projekt Letnej školy je financovaný MŠVVaŠ SR na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF.

Video