Letná škola

Počas posledných prázdninových týždňov bola aj na našej škole zorganizovaná „Letná škola´´ pre prvý stupeň – nultý až tretí ročník. V termíne od 17. 8. – 21. 8. 2020 sa žiaci prvého stupňa mohli zúčastniť rôznych aktivít, ktoré pripravili učitelia ZŠ s MŠ Jelšava pre tých najmenších. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, ktoré boli pripravené s cieľom využiť získané vedomosti a zručnosti. Zábavnou formou sa žiaci oboznámili s rozličnými témami, ktoré sú súčasťou vyučovania počas školského roka. Účastníci „Letnej školy´´  využili svoje vedomosti z predmetov, s ktorými sa stretávajú počas vyučovania.

Počas celého týždňa prebiehali tieto aktivity: Land art, Bylinky a záhrada, Nájdi poklad, Potulky mestom, Športová olympiáda. Žiaci sa aktívne zapájali do ponúkaných aktivít a využili svoje vedomosti získané počas vyučovania. Úspešne vyriešili zadané úlohy a popri tom sa aj zabavili, spolu s kamarátmi, ktorých už dlhšiu dobu nevideli. Deti odchádzali so sladkými odmenami i úsmevom na tvári, ktorý potvrdil, že celý týždeň  bol pre všetkých úspešný.

ZŠ s MŠ Jelšava

Galéria