Keď záhrada učí.....

foto

V dnešný slnečný deň 29.6.2021 žiaci II .B triedy navštívili školskú záhradu. Upútala ich dendrologická zbierka stromov vytvárajúca Keltský kalendár. Podľa dátumu narodenia si žiaci našli svoj vládnuci strom,  prečítali svojim spolužiakom charakteristiku stromu v keltskom stromoskope a vlastnosti, ktoré ich charakterizujú v znamení svojho stromu. Bylinková špirála s množstvom byliniek a kvetov bola pastvou pre oči žiakov, pri ktorej sme si urobili poznávačku z rastlín v nej a zopakovali sme si, prečo tieto rastlinky pestujeme a aký majú pre nás význam. Hmyzí hotel bol pre žiakov najväčšou zaujímavosťou a mali čo robiť, aby identifikovali všetok hmyz v jeho okolí. V školskom jazierku ich najviac upútali sýtoružové lekná, žaburinka a množstvo korčuliarok kĺzajúcich sa po vodnej hladine. Po odhalení všetkých zákutí záhrady žiaci vytvorili hniezdo pre vtáčiky a umiestnili ho do koruny jedného zo stromov v záhrade, rozšírili hmyzí hotel o útulný domček pre hmyz a slnečný deň ukončili tvorbou prírodného obrazu z dostupných prírodnín v záhrade.

                                                                                                 

                                                                                                                            Žiaci II .B triedy

Galéria