Informatika na škole

inf

Naša škola sa sústreďuje na prípravu novej generácie detí v oblasti robotizácie a automatizácie. Snažíme sa žiakov zaujať a naučiť ich základy programovania. Žiaci na hodinách informatiky pracovali v novej „ROBOT UČEBNI“, ktorá je vybavená robotmi Photon a programovateľným vozidlom Q-scout. Robot Photon učí žiakov logicky myslieť a rozumne používať nové technológie, povzbudzuje žiakov k riešeniu problémov rôznymi kreatívnymi spôsobmi, rozvíja ich programovacie schopnosti. Poskytuje skvelý vstup do sveta robotiky a automatizácie a rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov. Učí ich plánovať a predvídať následné udalosti.

Na hodinách žiaci pracovali aj s interaktívnou vzdelávacou hrou GalaxyCodr, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom naučili algoritmicky myslieť a základom programovania. GalaxyCodr je vzdelávacia hra, ktorá  má pútavý príbeh plný animácií. Je výzvou a podnecuje k premýšľaniu a algoritmizácií hravou formou. Je výborná pre žiakov ako vstup do kreatívneho sveta informačných technológií.

Okrem programovania a robotizácie sme sa zamerali aj na výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Zapojili sme sa do programu Hrdinovia internetu, ktorý na Slovensko priniesol Google. Našim cieľom bolo žiakov naučiť ako si poradiť s hackermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo ako nezdieľať informácie na sociálnych sieťach, ktoré tam nepatria. Naučili sa ako zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si informácie, rozpoznať šikanu alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. Získané zručnosti si potom žiaci overili v zábavnej webovej hre Interland. Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií a po ich úspešnom absolvovaní obdržia žiaci titul “Hrdina internetu”.

Mgr. Gabriela Dojčárová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Galéria