Informácie o znovuotvorení školy

foto

Vážení rodičia,

od 1.6.2020 sú naše priestory škôlky a školy pripravené znova privítať vaše deti a zapojiť ich do vyučovacieho procesu. Za dodržiavania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení bude vyučovanie prebiehať v triedach C a E- pavilónu.

Pred vchodom do budovy školy bude žiakom skenovaná telesná teplota bezdotykovým teplomerom, dezinfekcia rúk je tiež zabezpečená bezdotykovo. Pri vstupoch do školy a škôlky vám budú k dispozícii asistentky, ktorým odovzdáte vyplnený formulár o zdravotnom stave dieťaťa. (k stiahnutiu tu).

Vyučovanie v 1. až 5. ročníku bude prebiehať podľa upravených rozvrhov, dĺžka pobytu v škole bude tiež upravená. Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný v triedach, ako aj v našej učiacej sa záhrade. Našim cieľom je zážitkovými formami vzdelávania pripraviť žiakov na úspešný postup do vyššieho ročníka.

Pre pracujúcich rodičov všetkých detí je k dispozícii ŠKD do 15,00 hod.

Stravovania v školskej jedálni sa zúčastnia len žiaci bez prítomnosti externých stravníkov a za prísnych hygienických opatrení. V jedálni sa bude podľa rozpisu zdržiavať len určitá skupina žiakov, aby nedošlo k miešaniu skupín.

V 6. až 9. ročníku bude pokračovať dištančná forma vzdelávania formou online vyučovania alebo cez portál www.bezkriedy.sk.

V spolupráci so zriaďovateľom školy je našou snahou zabezpečiť bezproblémový návrat detí do školy a umožniť vám čo najrýchlejší návrat do zamestnania.

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu pomoc pri vzdelávaní a veríme, že spoločne zvládneme túto mimoriadnu situáciu bez komplikácií.

 

Vedenie ZŠ s MŠ Jelšava