Hviezdoslavov Kubín

HK 1

Dňa 31. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy pre žiakov 2. – 4. ročníka.

Malí recitátori boli skutočne pripravení ako profesionáli. Ich jazýčky boli šikovné, a preto ich neminuli ani úspechy.

  1. kategória v prednese prózy:

1. miesto:      Tomáš Václavínek  II.A

2. miesto:      Sára Bryndzáková    II.A

3. miesto:      Tomas Jurek             II.A

  1. kategória v prednese poézie:

1. miesto:      Michal Barčiš           III.A

2. miesto:      Lukáš Majoroš         II.A

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do okresného kola v Revúcej. Prajeme im veľa šťastia a skvelú reprezentáciu!

 

                                                                                                                Mgr. Miriam Pániková

HK 2

Tohtoročný  Hviezdoslavov Kubín žiakov 2. stupňa ZŠ s MŠ Jelšava sa konal 7. februára 2022. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

V kategórii prednesu poézie si 1. miesto odniesla Ninka Palicová, žiačka VI.A triedy. 2. miesto získal Jakubko Hrivnák, žiak VII.A triedy a 3. miesto patrí Nelke Nikitinskej zo VI.A triedy.

V kategórii prednesu prózy 1. miesto získala Barborka Mušuková, žiačka IX.B triedy a 2. miesto Matej Gažúr z V.A triedy.

Súťažiacim ďakujeme za ich pôsobivé a presvedčivé prednesy a zároveň gratulujeme k umiestneniam.

                                                                                                              Mgr. Martina Štullerová

HK 3HK 4