English Star

ES2    ENGLISH STAR je celoslovenská súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Aj počas dištančnej formy sa na našej škole jazyky vyučovali kvalitne a uspeli sme medzi žiakmi z celého Slovenska. Pravidelne sa zúčastňujeme jazykových súťaží, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky.  V tomto ročníku sedemnásti z nich boli ocenení diplomom so zlatou pečaťou, čo znamená, že dosiahli úspešnosť nad 80%.

Najlepší výsledok dosiahli Miško Barčiš z III.A 99%,  Jakub Hrivnák zo VII.A 98% a Tomáš Kolesár z V.A 97%.   

Ďalší úspešní žiaci sú:                                                                            

Vanesa Žilková V.A, Nela Nikitinská VI.A, Marko Baláž  VII.A, Nellis Daniela Buchaľová VII.A, Dávid Samko III.A, Dávid Poperník VI.A,  Natália Pirochová VI.A, Nina Palicová VI.A , Dominik Hencel VI.A, Liliana Fídesová IV.A, Jana Tamášová IV.A , Jakub Palic VIII.A a naši bývalí žiaci Nátalie Ďorďová a Patrik Kolesár. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa chuti a úspechov v učení sa anglického jazyka.

     Mgr. Beáta Vojteková, Mgr. Soňa Vojtechovská, Bc. Martina Maškarová, Mgr. Martina Kolesárová

Galéria