Ekoalarm už aj na našej škole

eko

Cieľom tohto projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. 380 škôl získalo nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad - jej úlohu si má zvoliť škola samostatne. Všetky koše vznikli z druhotných surovín – použitých zubných kefiek a sú vyrábané na Slovensku.
Naša ZŠ bola vybraná medzi 70 škôl, ktoré okrem samotných košov na triedený zber odpadov budú dostávať aj pravidelný servis - lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály. Boli sme zaradení do programu Mentorovanie.  Na škole sme vytvorili akčný tím z 15 žiakov, ktorí sa postupne  zaškoľujú prostredníctvom 3 interaktívnych online modulov. Zároveň získavajú dostatok informácií o problematike odpadov. Takto nadobudnuté informácie posúvajú ďalej svojim spolužiakom v celej škole prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.

Vo štvrtok 9.9.prebehlo naše prvé online vzdelávanie s lektorkou Katkou Lepeškovou z občianskeho združenia Živica. Katka si pre žiakov pripravila online školenie na tému Odpad – ako vzniká, ako ho delíme a koľko trvá kým sa v prírode rozloží. Náš akčný tím si v najbližšej dobe vyskúša takéto vzdelávanie pri svojich spolužiakoch a to najmä zábavnou zážitkovou formou.

 

Mgr. Stanislava Skruteková

Galéria