Červené stužky

čs

1.december je Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom podpory boja proti tejto chorobe. Aj my, žiaci a pedagógovia našej školy, sa pridávame k tejto celosvetovej kampani!

Pedagógovia si pripli na svoj odev červenú stužku a žiaci si priniesli červené tričká a tak symbolicky vyjadrili svoju podporu tejto kampani. Výtvarné práce s touto tematikou sa zbierali počas celého novembra a najkrajšie z nich zdobia vestibul školy. 

Kampaň je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu, na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS a na prevenciu látkových a nelátkových závislostí. Je potrebné o AIDS hovoriť.

                                                                                                                       Mgr. Nikoleta Lásková

Galéria