Biela pastelka

bp

„Biela pastelka“ je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Patrí medzi 10 najväčších na Slovensku. Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Zároveň je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tento rok sa zapojila aj naša základná škola.  Dňa 24. septembra 2021 ste mohli stretnúť náš dobrovoľný tím v areáli našej školy, a v uliciach meste Jelšava. Dobrovoľný trojčlenný tím tvorili žiačky z IX.A triedy a so slečnou asistentkou, ktoré prijímali do prenosných pokladničiek dobrovoľné finančne príspevky, za ktoré boli prispievatelia odmeňovaní predmetom zbierky – (biele pastelky a letáčiky s informáciami o zbierke). Každý rok sa vďaka tomu Slovensko ukáže v úžasnom svetle. Vo svetle, ktoré je pre ľudí s poruchou zraku pomocníkom na ich ceste.

Úprimne ďakujeme za finančné príspevky v mene zbierky „Biela pastelka“.

Mgr. Nikoleta Lásková – koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Galéria